Công thức hằng đẳng thức số 2 – Toán lớp 8

hằng đẳng thức số 2

Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng nhớ và nắm vững các công thức Toán lớp 8, Hangdangthuc.com  biên soạn tài liệu Hằng đẳng thức số 2 đầy đủ công thức, lý thuyết và bài tập tự luyện giúp học sinh vận dụng và làm bài tập thật tốt môn Toán lớp 8.

Hằng đẳng thức số 2

Hằng đẳng thức số 2 là bình phương của một hiệu:

Công thức: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Giải thích: Với hai số bất kỳ ta luôn có: Bình phương một hiệu sẽ bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích của số thứ nhất và số thứ hai, sau đó cộng với bình phương số thứ hai.

Dạng bài tập:

Dạng bài tập 1: Khai triển hằng đẳng thức

 1. a) (x – 1)2
 2. b) (2x – y)2

Hướng dẫn:

 1. a) (x – 1)2 = x2 – 2.x.1 + 12 = x2 – 2x + 1
 2. b) (2x – y)2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = 22x2 – 4xy + y2 = 4x2 – 4xy + y2

Dạng bài tập 2: Viết các tổng sau thành tích

 1. a) x2 – 4x + 4
 2. b) 4x2 – 12x + 9

Hướng dẫn:

 1. a) x2 – 4x + 4 = x2 – 2.x.2 + 22 = (x – 2 )2
 2. b) 4x2 – 12x + 9 = (2x)2 – 2.2x.3 + 32 = (2x – 3)2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một hiệu

 1. a) x2 – 16x + 64
 2. b) 9x2 – 12x + 4
 3. c) x2 – 6x + 9
 4. d) 9x2 – 30x + 25
 5. e) x2 – 2xy + y2
 6. f) 4x2 – 4xy + y2
 7. g) 4x2 – 12xy + 9y2

Bài 2: Khai triển các hằng đẳng thức sau.

 1. a) (2x – 1)2
 2. b) (3x – 4)2
 3. c) (x – 5)2
 4. d) (4x – 1)2
 5. e) (x – 3y)2
 6. f) (x – 2y)2

Kết luận

Bạn cũng thừa biết được các hằng đẳng thức rất quan trọng. Nêu qua bài viết này Hangdangthuc.com mong muốn rằng bài viết sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho các bạn, giúp đỡ các bạn trong kỳ thi sắp tới. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm: Công thức hằng đẳng thức bậc 4

5/5 - (2 bình chọn)

Hồng Loan

Content Creator
Xin chào các bạn, mình là Hồng Loan. Hiện tại đang là blogger tự do tại Hangdangthuc.com. Trang web tổng hợp thông tin giáo dục miễn phí.